Steun Museum Joure

Donatie / Schenking doen

Museum Joure heeft een ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling) en hoeft daarom geen erf- of schenkbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen. Het RSIN/fiscaal nummer van de Stichting Museum Joure is 41.28.254.

Schenkingen

Museum Joure kan uw gift bijzonder goed gebruiken, niet alleen voor het mogelijk maken van boeiende wisseltentoonstellingen, maar ook voor bijvoorbeeld het digitaliseren en online publiceren van de collectie, het maken van educatieve programma’s voor jong en oud en het organiseren van evenementen als zomerconcerten in de museumtuin, een fair, een verzamelaarsmarkt of een historisch spektakel zoals de Rjochtdei.

U kunt uw gift op verschillende manieren doen:

  • U kunt een bedrag overmaken op IBAN-rekeningnummer NL44RABO0334770319 t.n.v. Stichting Museum Joure.
  • U kunt zich aanmelden als donateur en een bedrag per jaar schenken.
  • U kunt zich aanmelden als bedrijfsvriend en een bedrag per jaar schenken.
  • Of u kunt een schenking overeenkomen met Museum Joure of via de notaris vastleggen (is sinds 2014 niet meer verplicht), daarbij zijn er verschillende fiscale voordelen binnen de nieuwe Geefwet.

Geefwet maakt schenkingen aantrekkelijk

Sinds 1 januari 2012 is de nieuwe Geefwet van kracht, waardoor het nog aantrekkelijker wordt een schenking aan Museum Joure te doen. Ook in 2014 is de wet nog van kracht. Met deze wet wil de overheid particulieren en bedrijven stimuleren meer giften te geven aan goede doelen en culturele organisaties. Schenkingen aan culturele instellingen zijn namelijk fiscaal aantrekkelijker, zowel voor particulieren als voor bedrijven, stichtingen of verenigingen.

Inkomstenbelasting (voor particulieren)

Uw gift aan Museum Joure is vanaf 1 januari 2012 aftrekbaar van uw inkomen met een multiplier van 125%. Dit houdt in dat een gift van € 1000,- voor € 1250,- aftrekbaar is van uw drempelinkomen. In uw aangifte inkomstenbelasting (over 2012 tot en met 2016) mag u het geschonken bedrag dus met 1,25 vermenigvuldigen.

  • Rekenvoorbeeld:
  • U schenkt € 1.000,-
  • Uw aftrekpost € 1. 250,-
  • Fiscale teruggave bij 52 % tarief € 650,-
  • U betaalt in feite € 350,-

Het maximum bedrag waarover deze extra aftrek mag worden toegepast is € 5.000. Voor het deel van uw giften dat boven de € 5.000 uitkomt, geldt weer de gewone aftrek van 100%.

Uw eenmalige giften zijn slechts beperkt aftrekbaar. Alleen dat deel van de totale giften op jaarbasis hoger dan 1 % (tot maximaal 10 %) van uw verzamelinkomen komt voor aftrek in aanmerking. Voor periodieke giften gelden deze beperkingen niet. De multiplier van 125 % is uitsluitend van toepassing op giften aan culturele ANBI’s, zoals Museum Joure. U kunt ervoor kiezen het extra fiscale voordeel aan Museum Joure te schenken.

Periodieke schenkingen

Een periodieke schenking biedt u de mogelijkheid om optimaal voordeel te behalen uit de nieuwe Geefwet. Periodieke schenkingen kennen namelijk geen drempels en maxima en zijn volledig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Periodieke schenkingen zijn giften waarvoor de gever zich in een schriftelijke overeenkomst met Museum Joure of in een notariële akte voor minimaal vijf jaar vastlegt.

Informatie: website van de belastingdienst voor meer informatie over giften en de nieuwe Geefwet.
Ook Elsevier fiscaal legt de nieuwe Geefwet uitgebreid uit.

Nalatenschappen

Legaat

U kunt in uw testament een legaat opnemen. Museum Joure krijgt dan na uw overlijden een door u van tevoren vastgesteld bedrag. De grootte van het legaat is onafhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap.

Erfstelling

U kunt Museum Joure in uw testament tot mede-erfgenaam benoemen. Het museum deelt dan samen met de andere erfgenamen in de nalatenschap. De grootte van het erfdeel is afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap en het aantal erfgenamen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Iris Nutma, directeur
m. 0628254415
e. inutma@museumjoure.nl

Sponsoren
DE_Logo_NL-207x300pag_steunons-logo-Rabobank
Spanninga Keeping ahead of light

Wilt u ook sponsor worden? En Museum Joure ondersteunen?

Voor informatie:
Iris Nutma, directeur
t. 06-28254415
e. inutma@museumjoure.nl

Bedrijfsvrienden
De Vereniging Vrienden van Museum Joure biedt alle bedrijven de mogelijkheid om bedrijfsvriend van dynamisch Museum Joure te worden.

Waarom?
Maatschappelijke betrokkenheid

Museum Joure staat letterlijk midden in de maatschappij. Vriend worden van ons museum is een uitstekende mogelijkheid om uw bedrijf maatschappelijk te profileren. De relatie met uw bedrijf legt een link tussen het bedrijvige Joure van vroeger en de huidige nijverheid.

Onze bedrijfsvrienden

Lijst bedrijfsvrienden

 

Vrienden van Museum Joure
Draagt u Museum Joure ook een warm hart toe? De Vereniging Vrienden van Museum Joure telt al 190 particuliere leden.

U kunt ook Vriend worden van Museum Joure. Vriend worden 

Met uw bijdrage ondersteunt u het museum en heeft u gratis toegang tot het museum. 

Onze Vriendenvereniging heeft een eigen website.
Voor alle informatie over de Vereniging Vrienden van Museum Joure klik hier

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met
Iris Nutma, directeur
m. 06-28254415
e. inutma@museumjoure.nl

Bent u al sponsor en wilt u een (andere) link naar uw bedrijf, mail dan naar info@museumjoure.nl.

Wilt u vriend of bedrijfsvriend worden? Dan verwijzen wij u graag door naar Vereniging Vrienden van Museum Joure