Bestuur en ANBI

Bestuur

Museum Joure is in de zomer van 2018 gefuseerd met Bezoekerscentrum Mar en Klif tot de stichting Erfgoed, Natuur en Landschap.

Het bestuur bestaat momenteel uit:
dhr. P. de Jonge, voorzitter
mw. W. ten Noever Bakker, secretaris
mw. A.C. Verhage, penningmeester
mw. R. v/d Vlugt
mw. L. Limonard
dhr. G. Bosklopper
Voor informatie over de bestuurssamenstelling in de voorgaand periode verwijzen wij naar het jaarverslag. De bestuursleden zijn vrijwilligers. Ze ontvangen geen bezoldiging, alleen de gemaakte onkosten worden vergoed.

Zoekt u contact met (één van) onze bestuursleden? Stuur dan s.v.p. een mail naar info@museumjoure.nl

Mevrouw R. van der Vlugt is vanuit het bestuur vertrouwenspersoon voor medewerkers en vrijwilligers en is voor deze zaken bereikbaar via telefoonnummer 06-06-43181333.

 

Directie

Iris Nutma, directeur

 

RSIN – nummer

004128254

 

Financiële verantwoording

Een financiële verantwoording vindt u in de jaarverslagen.  

 

Missie en visie

Wie zijn wij en waar staan we voor?

De stichting Erfgoed, Natuur en Landschap bestaat uit verschillende locaties en afdelingen, ieder met zijn eigen identiteit, (deel)doelstelling en sterke kanten. Wat de locaties en afdelingen met elkaar verbindt is de liefde en het respect voor het erfgoed, het besef dat dit landschap en het erfgoed is gemaakt (en nog steeds wordt gemaakt) door mensen. De wens is dit te behouden en door te geven aan volgende generaties.

Wat willen we betekenen en waar gaan we voor?

  • We willen jonge en oudere bewoners van de streek en toeristen laten zien hoe ons landschap en de bebouwde omgeving – en daarbinnen regionale ambachten en maakindustrie – zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld en nog steeds ontwikkelen.
  • We willen materiële en immateriële sporen uit het verleden behouden en onderzoeken, presenteren en documenteren en er bekendheid aan geven.

We willen mensen stimuleren om te leren van de geschiedenis, van de natuur en van het vakmanschap. En om die kennis te gebruiken om op een duurzame manier om te gaan met de eigen leefomgeving.