Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân (HWS)

We zijn een onderdeel van Museum Joure.
HWS heeft als doel:
De belangstelling voor en de studie van de geschiedenis over de voormalige gemeente Skarsterlân (met Joure als Flecke) te ontwikkelen en te stimuleren.

*Op onze website www.historiejoure.nl vind je onder ‘Algemeen’ alle informatie over onze historische groep.
*We zijn gehuisvest in Museum Joure, in het Johannes Hessel pakhuis.
*email: hwssecretariaat@museumjoure.nl
*telefoon 0513-412283

We vergaderen ongeveer vijf keer per jaar op dinsdagmiddag met alle leden. Na afloop is er om 15.30 uur meestal een lezing in het ‘Kofjelokaal’ van Musum Joure over een historisch onderwerp. Meer informatie daarover in de pers en in de agenda van Museum Joure.

Op een aantal dagen dagen in de week zijn er leden van de werkgroepen aanwezig in Museum Joure.

Bibliotheek
Tjerk Algera
Beeld en Geluid
Henk Hoekstra
Documentatie
Hanneke Staal
Foto’s
Dries Kootje
Monumenten
Jan Lammertsen
Ut Eigen Gea
Freark Ringnalda

Ons tijdschrift ‘Ut Eigen Gea’ geeft drie keer per jaar boeiende verhalen over Skarsterlân. Indexen van deze tijdschriften vind je op de website van HWS door Ut Eigen Gea in te toetsen bij Zoeken.

Met de Gildemeesters kunt u een historische wandeling door Joure maken. Zelfs voor de inwoners van Joure is dat vaak een verrassingstocht en daarmee wordt geschiedenis plotseling heel tastbaar.