Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân

Welkom bij de historische groep HWS: Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân. Wij zijn gevestigd in het Johannes Hessel Pakhuis. In 1898 gebouwd door Douwe Egberts. Sinds 1976 onderdeel van Museum Joure en in 2013 helemaal gerenoveerd. Op de tweede verdieping, de studieruimte, zetelt onze historische groep. De grote tafels, computerwerkplekken, bibliotheek, documentatie en andere opbergruimtes maken het geheel tot een prettige ruimte. Daar zijn we in diverse werkgroepen bezig met verzamelen, archiveren, onderzoek en kleine wisselende exposities over de historie van de oude gemeente Skarsterlân in de ruimste zin van het woord. De beamer en televisie hebben een vaste opstelling, zodat projectie van (historisch) beeldmateriaal mogelijk is. De historische Jouster Courant is digitaal op trefwoord te raadplegen. Het geheel geeft boeiende verhalen over onze gemeente en misschien wel onverwachte ontdekkingen over uw woonomgeving, familie of bedrijf. Oude foto’s laten u terugkeren in de tijd.
Voor scholieren en sneupers is de ruimte van HWS een prachtige plek om onderzoek te doen, bijvoorbeeld voor een werkstuk.
Een ‘visuele aanvulling’ is het ‘Jouster kuierke’. Met de Gildemeesters wandelen langs historische plekken. Zelfs voor de inwoners van onze gemeente is dat vaak een verrassingstocht en daarmee wordt geschiedenis plotseling heel tastbaar.
Ons tijdschrift Ut Eigen Gea geeft drie keer per jaar boeiende verhalen over Skarsterlân.
Historie gaat over ons allemaal. In officiële archieven zijn gebeurtenissen van de gewone dingen vaak niet opgenomen, zodat ze dan helaas voor het nageslacht verloren gaan. Daarom staat het HWS open voor uw verhalen, foto’s, films, documentatiemateriaal en objecten die met de geschiedenis van Skarsterlân te maken hebben (ook als het digitaal is). Misschien wilt u bepaalde dingen niet missen, maar mogen wij het wel digitaal opslaan, scannen of fotograferen? Denk niet te snel dat het niet goed genoeg is om te bewaren. Vaak is uw verhaal in geen enkel archief te vinden en vormt het een welkome aanvulling. Als u iets weet van vroeger, maar het niet op papier hebt, nemen wij het graag in een gesprek met u op, zodat het toch bewaard blijft.
We hebben foto’s in ons historisch archief waarvan we niet weten waar het is of wie er op staan. Misschien kunt u ons verder helpen? Kijk eens op de website (in ontwikkeling). Vele foto’s met toelichting zijn daar te zien, misschien kunt U er wel foto’s aan toevoegen? Kortom uw aanvullingen, op- en aanmerkingen op historisch gebied zijn van harte welkom.
De toegang voor het HWS is gratis. Een stoeltjeslift bij de trap is inmiddels geïnstalleerd.
Mensen van het HWS zijn regelmatig aanwezig. De werkgroepen van foto, bibliotheek en documentatie meestal op dinsdag- en woensdagmiddag. Zij maken u voor gericht onderzoek graag wegwijs. Voor andere tijden kunt u even informeren bij Museum Joure 0513-412283. Wilt u zelf meedoen in één van onze werkgroepen dan bent u van harte welkom.
U heeft het goed gelezen, het HWS is een afdeling die de moeite waard is om te bezoeken, daarom nogmaals: Welkom op de 2e verdieping van het Johannes Hessel Pakhuis in Museum Joure.

Waar we ons mee bezighouden:

Archief
Thematisch opgeborgen stukken over diverse onderwerpen met betrekking tot (historische) onderwerpen die rechtstreeks of zijdelings te maken hebben met Museum Joure en/of de voormalige gemeente Skarsterlân.
Vaak zijn het verzamelingen of belangrijke geschriften, die men voor het nageslacht wil bewaren.
In 2014 zijn we begonnen met het sorteren van deze documenten op thema in mappen, daarna worden ze ingebracht in het computerzoeksysteem van Adlib. Naast archiefstukken zijn er ook tijdschriften, zoals de Mélange van DE en de Jouster Courant.
De Jouster Courant is digitaal in te zien met een zoeksysteem op trefwoord vanaf het begin van de verschijning van de krant in de 19e eeuw tot 1982. Vanaf 1982 is de Jouster Courant in papieren jaargangen in te zien. De jaren 1982 t/m 1998 zijn helaas niet altijd compleet.
We hebben een uitgebreide bibliotheek, die door het HWS wordt beheerd met de hieronder genoemde categorieën.

Boeken van de volgende categorieën:
• Kunst en Cultuur
• Ambachten en Industrie
• Genot en Vermaak (o.a. koffie, thee en tabak)
• Geschiedenis en Onderzoek (HWS)
• Grafische industrie
• Antieke boeken, ouder dan 100 jaar
• Uurwerken en Friese Klokken
• Algemene boeken welke niet vallen onder een voorgaande categorie(o.a oude atlassen, woordenboeken en encyclopedieën)

Beeldmateriaal
Met o.a. cd’s, dvd’s, video’s, cassettebandjes, presentaties, films, en een grote collectie foto’s.
Zowel boeken als beeldmateriaal zijn te raadplegen en op te zoeken met het zoekprogramma van Adlib. Bij het intoetsen van één of meerdere trefwoorden , indien ingevoerd, is het gezochte te raadplegen.

Resumé
• Alle hierboven genoemde items kunnen met het database-programma van Adlib, voor zover deze zijn ingevoerd, worden opgezocht.
• Er wordt niet uitgeleend, u kunt het ter plaatse bekijken en eventueel een afdruk of foto van de tekst of afbeelding maken.
• Eventueel kunt u telefonisch een afspraak maken (0513-412283 van Museum Joure). De baliemedewerker zal u bij museumbezoek doorverwijzen naar de studieruimte.
• Mocht u boeken of geschriften betreffende de voormalige gemeenten Doniawerstal, Haskerland of Skarsterlân opruimen, wilt u dan aan onze bibliotheek denken! Vaak kunnen wij een aantal exemplaren opnemen die een aanvulling zijn voor onze collectie. We hebben een uitgebreide bibliotheek op onze studieruimte, die door het HWS wordt beheerd.
• Op woensdagmiddag zijn er medewerkers op de studieruimte aanwezig om u behulpzaam te zijn. Het is niet toegestaan de boeken of geschriften te lenen. U kunt ze ter plaatse bekijken en eventueel een afdruk of foto van tekst of beeld maken.

Ut Eigen Gea

Ons tijdschrift Ut Eigen Gea verschijnt sinds 2003 drie keer per jaar met artikelen over het verleden van de voormalige gemeente Skarsterlân. De redactie bestaat uit een aantal leden van het HWS, één van hen is eindredacteur. Er zijn al meer dan 900 abonnees.

Via onze website (in ontwikkeling) kunt U de index van Ut Eigen Gea raadplegen. Wilt u meer weten over deze artikelen, dan kunt u contact opnemen met de redactie van UEG, of u bezoekt op een woensdagmiddag de studiezolder van museum Joure waar altijd wel iemand van het HWS aanwezig is.

Na het inschrijven van de 750ste abonnee heeft de stichting met behulp van subsidie het monument ‘De Wite Peal’ gerealiseerd bij Rohel/Sintjohannesga. Een herinnering aan het werkkamp dat daar was van 1939 – 1961, voor: werkverschaffing voor veenarbeiders; Joden; ondervoede kinderen uit grote steden; Molukkers.

In samenwerking met de ANWB zorgde UEG voor een plaquette aan de gevel van het geboortehuis van Heije Schaper op de Syl te Joure.
In het tijdschrift UEG staat heel wat inhoudelijke informatie over deze projecten.

Lid worden van Ut Eigen Gea

Het abonnement voor het tijdschrift bedraagt € 10,- per jaar, indien thuis bezorgd, en € 12,50 voor abonnees die het blad per post toegezonden krijgen (i.v.m. de verzendkosten).
Abonnementen kunnen telefonisch opgegeven worden bij de redactiesecretaris (tel. 0513-413710).
Of per post: E.A. Borgerstraat 1-08, 8501NC Joure.
Ook kunt u zich aanmelden door uw gegevens (naam, adres, postcode, plaats, telefoonnummer en bank-/gironummer) onder vermelding van abonnement ‘Ut Eigen Gea’ te mailen naar: j.lammertsen@gmail.com (Door verzending van uw gegevens verklaart u akkoord te gaan met automatische incasso van het geldende abonnementsgeld).