Bestuur & Beleid

Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap

Museum Joure is onderdeel van de stichting Erfgoed, Natuur en Landschap. Ook het netwerk Groen Doen (voor natuur- en duurzaamheidseducatie) en Mar en Klif, het bezoekerscentrum van het Nationaal Landschap Zuidwest Fryslân zijn onderdelen van deze stichting.

Het bestuur bestaat momenteel uit:

  • dhr. P. de Jonge, voorzitter
  • mw. W. ten Noever Bakker, secretaris
  • mw. A.C. Verhage, penningmeester
  • dhr. R. Tax
  • mw. L. Limonard
  • dhr. G. Bosklopper

Voor informatie over de bestuurssamenstelling in de voorgaand periode verwijzen wij naar het jaarverslag. De bestuursleden zijn vrijwilligers. Ze ontvangen geen bezoldiging, alleen de gemaakte onkosten worden vergoed.

Zoekt u contact met (één van) onze bestuursleden? Stuur dan s.v.p. een mail naar info@museumjoure.nl.
Mevrouw R. van der Vlugt is vanuit het bestuur vertrouwenspersoon voor medewerkers en vrijwilligers en is voor deze zaken bereikbaar via telefoonnummer 06-43181333.

Contactgegevens Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap

Hoofdvestiging: Museum Joure
Bezoekadres: Geelgietersstraat 1, 8501CA Joure
Postadres: Postbus 75, 8500AB Joure
Telefoon: 0513412283
Fax: 0513419653
E-mail: info@museumjoure.nl
Website: www.museumjoure.nl

Vestiging: Bezoekerscentrum Mar en Klif / Bezoekerscentrum Zuidwest-Friesland
Bezoekadres: De Brink 4, 8567JD Oudemirdum

Directie

Iris Nutma, directeur

KVK-nummer

01106745

RSIN-nummer

004128254

Financiële verantwoording

Een financiële verantwoording vindt u in de jaarverslagen.

Missie en visie

Wie zijn wij en waar staan we voor?
De stichting Erfgoed, Natuur en Landschap bestaat uit verschillende locaties en afdelingen, ieder met zijn eigen identiteit, (deel)doelstelling en sterke kanten. Wat de locaties en afdelingen met elkaar verbindt is de liefde en het respect voor het erfgoed, het besef dat dit landschap en het erfgoed is gemaakt (en nog steeds wordt gemaakt) door mensen. De wens is dit te behouden en door te geven aan volgende generaties.

Wat willen we betekenen en waar gaan we voor?

  • We willen jonge en oudere bewoners van de streek en toeristen laten zien hoe ons landschap en de bebouwde omgeving – en daarbinnen regionale ambachten en maakindustrie – zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld en nog steeds ontwikkelen.
  • We willen materiële en immateriële sporen uit het verleden behouden en onderzoeken, presenteren en documenteren en er bekendheid aan geven.
  • We willen mensen stimuleren om te leren van de geschiedenis, van de natuur en van het vakmanschap. En om die kennis te gebruiken om op een duurzame manier om te gaan met de eigen leefomgeving.

Algemene voorwaarden

Algemene (bezoek)voorwaarden

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Toegankelijkheid

Lees hier over de toegankelijkheid van het museum.

Beleidsplan

Beleidsplan 2020-2024, inclusief collectie-, presentatie- en educatiebeleid (laatste update: aug 2023)

Jaarverslag

Lees hier het jaarverslag van 2022 

Vertrouwenspersoon

Lees hier de Procedure vertrouwenspersoon

Vrijwilligersbeleid

Lees hier over het vrijwilligersbeleid

Klachten

Heeft u een klacht over onze medewerkers, gebouwen of andere aspecten van onze organisatie? We verzoeken u vriendelijk om uw klacht dan niet (alleen) mondeling bij een medewerker aan te geven, maar deze (ook) per mail of schriftelijk bij ons in te dienen. Wij kunnen dan op basis van uw klacht proberen onze dienstverlening te verbeteren. In onze bezoekvoorwaarden kunt u lezen wat u wat betreft de afhandeling van de klacht van onze organisatie kunt verwachten.

Per mail kunt u de klacht sturen naar info@museumjoure.nl onder vermelding van KLACHT in de onderwerpregel. Schriftelijke klachten over alle onderdelen van de stichting dienen gestuurd te worden aan Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap, Museumstraat 2, 8501 CD Joure onder vermelding van KLACHT in de onderwerpregel.