Gezocht: secretaris van stichting Erfgoed, Natuur en Landschap

In de stichting Erfgoed, Natuur en Landschap zijn bestuurlijk verenigd: Museum Joure, Bezoekerscentrum Mar & Klif en NME-netwerkwerk Groen Doen.

De stichting Erfgoed, Natuur en Landschap is in 2018 ontstaan door een fusie van de stichting Museum Joure en de stichting Bezoekerscentrum Mar & Klif, waar ook het NME-netwerk Groen Doen onder valt. De stichting heeft twee locaties, een kleine professionele staf en kan rekenen op de steun van een grote groep vrijwilligers.

Wie zijn wij en waar staan we voor?

De stichting Erfgoed, Natuur en Landschap bestaat uit verschillende locaties en afdelingen, ieder met zijn eigen identiteit, (deel)doelstelling en sterke kanten. Wat de locaties en afdelingen met elkaar verbindt is de liefde en het respect voor het erfgoed, het besef dat dit landschap en het erfgoed is gemaakt (en nog steeds wordt gemaakt) door mensen. En de wens is dit te behouden en door te geven aan volgende generaties.

Wat willen we betekenen en waar gaan we voor?

  • We willen jonge en oudere bewoners van de streek en toeristen laten zien hoe ons landschap en de bebouwde omgeving – en daarbinnen regionale ambachten en maakindustrie – zich door de eeuwen heen hebben ontwikkeld en nog steeds ontwikkelen.
  • We willen materiële en immateriële sporen uit het verleden behouden en onderzoeken, presenteren en documenteren en er bekendheid aan geven.

We willen mensen stimuleren om te leren van de geschiedenis, van de natuur en van het vakmanschap. En om die kennis te gebruiken om op een duurzame manier om te gaan met de eigen leefomgeving.

Het bestuur en de rol van secretaris

Het bestuur is sparringpartner en klankbord van de directie en richt zich op de hoofdlijnen. Het bestaat uit een voorzitter, penningmeester en drie algemene leden. De functie van secretaris is vacant. Het bestuur vergadert ca. 8 tot 10 keer per jaar, meestal in de avonduren. Daarnaast vertegenwoordigen de bestuursleden regelmatig de organisatie bij (externe) overleggen. De aard van de functie brengt met zich mee dat er zo nu en dan ook afspraken overdag zijn.

We zoeken een bestuurder met interesse in erfgoed en (lokale) geschiedenis, natuur en landschap,  die in een bestuur als een goede teamspeler kan opereren. Aangezien de functie van secretaris vacant is, zoeken wij een bestuurslid met aantoonbaar goede schriftelijke (en mondelinge) uitdrukkingsvaardigheden. Het vertrekkende bestuurslid is uit Joure afkomstig en wij zoeken een nieuwe bestuurslid die in Joure woont of op een andere manier betrokken is bij de Jouster gemeenschap. Het betreft een onbezoldigde functie, reiskosten worden wel vergoed.

Reacties ontvangen wij graag – bij voorkeur voorzien van een korte cv en motivatie – voor 1 april via info@museumjoure.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Museum Joure, 0513-412283.