Een viertal vrijwilligers van het Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân, een werkgroep binnen Museum Joure, heeft zich ingespannen om ter gelegenheid van de viering van 75 jaar bevrijding een film te maken over de vijf jaren van onderdrukking en de daarop volgende bevrijding in Skarsterlân en daarnaast een expositie in te richten van interessante documenten uit die periode. Het publiek moet hierop nog even wachten.

Helaas werd dit initiatief door het coronavirus afgebroken. Het zou doodzonde zijn om dat werk nu niet af te ronden en inwoners niet kennis te laten maken met het resultaat.
In de film en expositie komen beelden en namen voor van ouders en grootouders in rollen die wellicht voor hun nakomelingen niet bekend zijn en gebeurtenissen die we allang vergeten zijn .
In de film wordt gebruik gemaakt van een uniek document namelijk het dagboek dat Piet Hoekstra, de latere melkboer op de Bûtsingel, als 11-jarige jongen gedurende de hele oorlog heeft bijgehouden.

In beide komen onderwerpen aan de orde als bommen op D.E., beschieting gasfabriek, overval distributiekantoor, inleveren van radio’s, gevechten Scharsterbrug, hulp aan vluchtelingen, schaarste, intocht van de Canadezen en bevrijdingsfeesten. Als toegift beschikt het Museum ook nog over een unieke korte amateurfilm van de feestelijke optochten uit 1945 waarin Hitler ook nog figureert.

De toekomstige ontwikkelingen rond het virus zijn nog ongewis maar de vrijwilligers zijn zeker van plan om hetzij in de herfst van 2020 of volgend jaar rond 4 en 5 mei de inwoners van Skarsterlân in de gelegenheid te stellen hiervan kennis te nemen. Het wordt in ieder geval een doorlopende film met vrij toegang.

Daarnaast heeft de redactie van het historisch tijdschrift “Ut eigen Gea” een uniek boek samengesteld over de geschiedenis van Skarsterlân tijdens Wereldoorlog II. De mannen en vrouwen uit de verhalen leven misschien niet meer maar het boek schetst een beeld van wat zij hebben meegemaakt. Namen als Peter Tazelaar, Sjoerd Wiersma , Uilke Boonstra, Heye Schaper, Ynze Dikkerboom en vele anderen. Lotgevallen van inwoners, onderduikers, Joden, vluchtelingen, hongerwinter evacuees, ondergrondse. Persoonlijke verhalen van een aantal inwoners over wat hen overkwam.
Het boek is een uitbreiding van het in 2012 uitgebrachte boek maar nu met vele aanvullingen die later naar voren kwamen. Het leidde tot een verdubbeling van het aantal pagina’s met veel afbeeldingen en telt bijna 400 pagina’s.
Het kan dan ook beschouwd worden als een complete beschrijving van dat tijdperk in onze gemeente.
Vanaf nu ligt het in de verkoop bij Read shop Holtrop, Miidstraat 153, voor de wel zeer lage prijs van € 10.00.