De conciërge, de secretaris van de voetbalclub, kantoren en fabrieken, vroeger werkte iedereen met Gestetner stencilmachines. Overal in Nederland waren agentschappen en distributiekantoren. Veel van de oud-medewerkers hebben voor altijd hun hart verloren aan de stencilmachines. Voor hen organiseren verzamelaar Erwin Blok, oud-vertegenwoordiger van Gestetner Tijn van Beek en Museum Joure op 9 juni 2017 een reünie.

Het programma van de reünie
De reünie vindt plaats op 9 juni en duurt van 13.00 tot 16.30. Het programma start met een korte gezamenlijke bijeenkomst in de Doopsgezinde kerk in Joure. Daarna gaat het gezelschap naar Museum Joure, waar alle gelegenheid is om met elkaar bij te praten en om de tentoonstelling Gestetner stencilmachines, het facebook van vervlogen tijden te bekijken. Verzamelaar Erwin Blok is aanwezig om tekst en uitleg te geven. Uiteraard wordt voor koffie, thee met iets lekkers en een drankje en een hapje gezorgd. De kosten van deze middag zijn € 10,- per persoon. Opgave kan tot 2 juni via gestetnerreunie@gmail.com.