vrijdag 7 oktober
Degene die zich aangemeld heeft, heeft intussen bericht gekregen in welke groep (ochtend of middag) ze zijn ingedeeld

Groep 1
9.00 – 9.30 u.      Inschrijven bij kraam aan de Sinnebuorren (parkeerplaats) naast museum
en ev. in bruikleen geven van foto’s
9.30 – 10.00 u.    Ontvangst in Doopsgezinde kerk
10.00 – 12.30 u.  Reünieprogramma in museum met:
– Koffiedrinken met iets lekkers (verspreid over het Koffie- en Theehuis en koffie/theeafdeling museum
– Theezakjesmachine in bedrijf
– Expositie Nieuw
– Rondritje met nostalgische bus door Joure en langs DE-fabriek
– Thema-boekenlegger drukken
– Interviewtjes door Historische werkgroep en Radio Spannenburg
– Living history
– Kleine (foto)tentoonstelling van ingebrachte foto’s e.d.
12.00-13.30 u.      Lunch (voor degene die zich daarvoor aangemeld hebben) en tevens afsluiting                                                  meeting ochtendgroep
13.30 u.                Afhalen in bruikleen gegeven foto’s bij aanmeldkraam

Groep 2
13.30-13.30 u.      Inschrijven bij kraam aan de Sinnebuorren (parkeerplaats) naast museum
en ev. in bruikleen geven van foto’s
13.30 – 14.00 u.   Ontvangst in Doopsgezinde kerk
14.00 – 16.30 u.   Reünieprogramma in museum met:
– Koffiedrinken met iets lekkers (verspreid over het Koffie- en Theehuis en koffie/theeafdeling museum
– Theezakjesmachine in bedrijf
– Expositie Nieuw
– Rondritje met nostalgische bus door Joure en langs DE-fabriek
– Thema-boekenlegger drukken
– Interviewtjes door Historische werkgroep en Radio Spannenburg
– Living history
– Kleine (foto)tentoonstelling van ingebrachte foto’s e.d.
16.30 u.                 Afsluiting, inleveren badge, ophalen van de ingebrachte foto’s