Dubbelexpositie Printkeunst in Museum Joure en Tresoar
met meer dan 40 bibliofiele juweeltjes uit heel Europa

In Museum Joure is t/m 9 september de dubbelexpositie Printkeunst, onderdeel van Lân fan Taal, één van de hoofdprogramma’s van Leeuwarden-Fryslân 2018. In het museum èn in Tresoar (Leeuwarden) zijn verscheidene bijzondere drukwerken te zien. Ruim 40 professionele en amateurdrukkers uit heel Europa maakten hiervoor een speciaal drukwerk. De expositie in Museum Joure is te zien tot 8 september, in Tresoar wordt het werk tot eind december 2018 geëxposeerd. Daarnaast is in dezelfde periode een expositie Kopperprenten op de Grafische afdeling van het museum.

Initiatief Karel Gildemacher en Gerard de Lange
De expositie Printkeunst is een initiatief van drukliefhebber Karel Gildemacher en gepensioneerd drukker Gerard de Lange. Gildemacher vertelt: “Toen Leeuwarden Culturele Hoofdstad werd en in het programma de verbinding tussen ‘mienskippen’ zo’n belangrijk thema bleek, wilden wij heel graag een project rondom de drukkunst doen. Want de drukkunst is natuurlijk van oudsher – en nog steeds trouwens – een onmisbare schakel in de communicatie tussen verschillende groepen mensen.” Zo gezegd zo gedaan. Gildemacher en De Lange richtten een stichting op – de stichting Printing, an artistic way of intercultural communication – en gingen aan de slag om geld èn kunstenaars te werven. Er werden 42 drukkers uitgenodigd om mee te doen, die ieder 65 exemplaren van hun drukwerk maakten.
 
Pompeblêd
De stichting schreef niet alleen het formaat van het drukwerk voor. Ook werden alle drukkers gevraagd om in hun ontwerp een pompeblêd te verwerken. Dat geeft een extra verbinding tussen de drukwerken. Hiervoor liet de stichting een speciaal cliché maken. Gildemacher: “De drukkers hebben het pompeblêd heel inventief verwerkt. Het is vaak een zoekplaatje om het pompeblêd in het drukwerk te vinden.” Van de totale oplage van de 65 drukwerkverzamelingen zijn er 2 gebruikt voor de exposities. De andere exemplaren worden gebundeld in een speciale, luxe ‘Printkeunstdoaze’. De deelnemende kunstenaars krijgen daarvan een exemplaar en er zijn enkele exemplaren te koop (inmiddels al bijna uitverkocht).
 
Opening
Op Koppermaandag 8 januari om 15 uur wordt de tentoonstelling feestelijk geopend in Museum Joure en wordt het eerste exemplaar van de Printkeunstdoaze overhandigd. Tijdens de opening zal schrijver Atte Jongstra vertellen over zijn fascinatie voor ambachtelijkheid.