Inleiding

Het begon op 1 juli 1976 met de Stichting Johannes Hesselhuis. Op de begane grond was de koffie-, thee- en tabakshistorie te zien. Op de eerste etage vestigde zich het Natuurmuseum en op de zolderverdieping van het gebouw hield de Kultuerried tentoonstellingen. In dertig jaar kwamen er meer gebouwen bij met hierin meer collecties. De organisatie groeide mee met steeds meer vrijwilligers en medewerkers (ca. 170). De Kultuerried (2001) en het Natuurmuseum (2005) zijn gefuseerd met het museum in de Stichting Museum Joure. De collectie van de afdeling Natuur is in 2011 geschonken aan Mar en Klif in Oudemirdum, straks het centrum van Natuur voor de gemeente De Friese Meren. Het Fries Grafisch Museum is gehuisvest binnen de muren van het museum.

De primaire doelstelling voor Museum Joure kan als volgt worden omschreven

Museum Joure wil een breed publiek op een attractieve en op een kwalitatief hoogstaande wijze kennis laten maken met de ambachten en industriële bedrijvigheid die Joure rond 1900 tot bloei hebben gebracht. In het bijzonder zal daarbij aandacht worden besteed aan de historie van Douwe Egberts en aan de historie van de Friese klokken. Daarop aansluitend wil zij ook een centrum van kennis op het gebied van ambachten zijn.
Gelegen in het centrum van Joure streeft Museum Joure er naar een trefpunt van cultuur te zijn. Daarmee wil het museum midden in de maatschappij staan, voor iedereen toegankelijk.

Museum Joure bestaat uit onderstaande afdelingen

Histoarysk Wurkferbân Skarsterlân (HWS) houdt zich bezig met de historie van de voormalige gemeente Skarsterlân. Op de zolder van het Johannes Hesselpakhuis is een Studieruimte ingericht, waar onderzoek gedaan kan worden naar de rijke geschiedenis. De werkgroep bestaat uit vrijwilligers uit de diverse dorpen.
HWS brengt het tijdschrift ‘Ut eigen gea’ uit met artikelen over de historie van Skarsterlân. De enthousiaste groep maakt tentoonstellingen over historische onderwerpen als de Jouster Toer en de Midstraat. Zij houden gesprekken met oudere inwoners van Skarsterlân, die nog veel kunnen vertellen over vroeger. Willen mensen hun verhaal kwijt, dan kunnen zij contact opnemen met Museum Joure. Ook oud fotomateriaal en historische documenten zijn welkom.

Het Fries Grafisch Museum (FGM) is gehuisvest in de Metaalwarenfabriek Keverling.
Een drukkerij waar nog steeds gedrukt wordt op oude machines. De inkt is vers en dat is te ruiken. De vrijwilligers zijn wekelijks bezig met boekenleggers, prachtige posters, boekjes en het geven van demonstraties (op afspraak). Een levendig onderdeel van het museum, temeer ook omdat hier wisselende exposities te zien zijn over de drukkunst.

Historische collectie
Museum Joure is sinds 2000 een geregistreerd museum. Een belangrijke eis is de registratie van de basisgegevens van alle objecten, zoveel mogelijk met foto, in het geautomatiseerde registratiesysteem Adlib. Naast het registreren is van de collectie is het documenteren in Adlib van cultuurhistorisch onderzoek naar de objecten een belangrijke taak van de conservatoren.
Behoud en beheer van de collectie is eveneens een belangrijke museumtaak. Metingen van temperatuur, licht en luchtvochtigheid geven aan dat verbeteringen van het klimaat noodzakelijk zijn om daarmee aantasting van de collectie te voorkomen.

Educatie

Educatie is een belangrijk maatschappelijk onderdeel van het museum. Het museum richt zich hierbij op het basisonderwijs, waarbij lesprogramma’s bij tentoonstellingen worden aangeboden. Hier wordt steeds meer gebruik van gemaakt.
Belangrijk is ook de samenwerking met de beide scholen in het voortgezet onderwijs in Joure. Vooral de afdelingen Historische Collectie en Cultuur spelen hierin een belangrijke rol door een programmering die gericht is op deze doelgroep. In het kader van CKV wordt de komende periode verder geïnvesteerd in de betrekkingen tussen het museum en het middelbaar onderwijs. Om dit doel te bereiken worden ook studenten van de Pabo en de opleiding Cultureel Maatschappelijke Vorming ingezet om een bijdrage te leveren aan deze ontwikkelingen.

Museumwinkel ‘De Witte Os’

‘De Witte Os’ begint steeds meer een begrip te worden in Joure en omgeving. Vooral de persoonlijke benadering van de enthousiaste vrijwilligers zorgt voor een positieve bijdrage aan het verkoopresultaat. Een van de mooiste complimenten die De Witte Os van een bezoeker heeft ontvangen, is de volgende:

Het is net of je bij het binnenstappen van de winkel een stap terug doet in de tijd. Je loopt eerst door de moderne winkelstraat en als je in ‘De Witte Os’ staat, proef je de sfeer van rond 1900. De winkel is prachtig in stijl ingericht, de prijzen rijzen niet de pan uit én de heel behulpzame bediening is in gepaste kleding.

Het Koffie- en Theehuis
Sinds de verbouwing in 2001 draait het Koffie- en Theehuis op volle toeren. Een enthousiaste groep vrijwilligers zorgt ervoor, dat het koffiehuis alle dagen van de week is geopend gedurende het gehele jaar. Altijd vindt de bezoeker een luisterend oor en wordt met veel aandacht omgeven. Natuurlijk schenken de mensen in het Koffiehuis een lekker vers gezet kopje koffie of thee, bruine koek erbij of een vers gebakje van de bakker. De bezoeker waant zich even terug in de tijd… In de zomer is het terras erg in trek. De majestueuze kastanje vormt een natuurlijke parasol, waaronder het heerlijk verpozen is.

Museumregister

Museum Joure is een geregistreerd museum. Als waarborg voor de kwaliteit moet het museum voldoen aan de eisen van het Nederlands Museumregister wat blijkt uit opname in dit register.

ANBI – instelling

Museum Joure staat bij de belastingdienst ingeschreven als een ANBI-instelling.

Bestuur

Lees hier over het bestuur, jaarverslagen en beleidsnota’s.