Sinds meer dan 30 jaar geleden exposeert Jentsje Popma weer in Museum Joure.
Van 11 januari tot en met 26 april. De bekende kunstenaar (92) opent zelf zijn tentoonstelling De wolk die boven de dijk verscheen.
Aanleiding is het glas in lood raam dat Jentsje Popma in 1951 maakte voor de uitgeverij Laverman in Drachten. Dit raam is in bruikleen gegeven aan het Fries Grafisch Museum, dat gehuisvest is in de Geelgieterij, onderdeel van Museum Joure.