Persbericht,
Joure, 27 augustus 2019

Dr. Jacob van der Vaart vertelt over kaartencollectie Vegelin van Claerbergen. Op 10 september om 15.30 geeft Dr. Jacob van der Vaart een lezing over de unieke 18e eeuwse kaartencollectie van Johan Vegelin van Claerbergen. De lezing start om 15.30 in It Kofjelokaal in Museum Joure. Entree is € 7,50 inclusief toegang tot het museum en een kop koffie/thee. De lezing wordt georganiseerd door het Histoarysk Wurkferbân Skarsterlan.

In 2007 verscheen van de hand van Karel Gildemacher en Dr. Jacob van der Vaart het boek “Een Rijk Bezit; Skarsterlân op de achttiende-eeuwse kaarten van Johan Vegelin van Claerbergen.” Deze telg uit de in onze omgeving bekende familie Vegelin van Claerbergen had een grote belangstelling voor kaarten en kaarten maken. Zijn neiging om veel documenten uit zijn tijd zorgvuldig te bewaren, heeft als resultaat gehad dat er van het grondgebied van Skarsterlân een heel bijzondere en unieke collectie van 111 kaarten is uit de 18de eeuw. Het unieke is dat die kaarten een gedetailleerd beeld geven van de verkaveling, het grondgebruik, de bebouwing, de wegen en vaarten en de eigendomssituatie in die tijd.

Een groot deel van de kaarten zijn afgebeeld in het genoemde boek en er zijn vele hoofdstukken geschreven over onderwerpen die uit deze kaarten zijn af te leiden. Op veel van de kaarten staat echter zoveel gedetailleerde informatie, dat dit in het genoemde boek niet allemaal aan de orde kon komen. Door de soms sterk verkleinde afbeeldingen is niet ieder detail goed leesbaar. Reden om een van de schrijvers te vragen om nog eens een lezing te verzorgen over dat Rijke Bezit.

Na een schets van de soorten kaarten in de collectie neemt inleider Dr. Jacob van der Vaart u mee op een cartografische ontdekkingsreis op de kaarten. Door delen van de kaarten te vergroten worden de toehoorders meegenomen naar delen van het vroegere Haskerland en Doniawerstal zoals dat meer dan 250 jaren geleden op kaart is gezet. Daarbij gaan we ook bekijken welke sporen van het verleden er nu nog terug te vinden zijn. Er wordt o.a. aandacht besteed aan enkele dorpen, oude verbindingspaden, boerderijen en boscomplexen waar bij de aanleg daarvan leden van de familie Vegelin van Claerbergen betrokken zijn geweest.