Vacancies

Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap zoekt een:

Bestuurslid met aandachtsgebied personeel & organisatie

In de stichting Erfgoed, Natuur en Landschap zijn bestuurlijk verenigd: Museum Joure, Bezoekerscentrum Mar & Klif en NME-netwerk Groen Doen.

De stichting Erfgoed, Natuur en Landschap is in 2018 ontstaan door een fusie van de stichting Museum Joure en de stichting Bezoekerscentrum Mar & Klif, waar ook het NME-netwerk Groen Doen onder valt. De stichting heeft twee locaties, een kleine professionele staf en kan rekenen op de steun van een grote groep vrijwilligers.

Wie zijn wij en waar staan we voor?

De stichting Erfgoed, Natuur en Landschap bestaat uit verschillende locaties en afdelingen, ieder met zijn eigen identiteit, (deel)doelstelling en sterke kanten. Wat de locaties en afdelingen met elkaar verbindt is de liefde en het respect voor het erfgoed, het besef dat dit landschap en het erfgoed is gemaakt (en nog steeds wordt gemaakt) door mensen. En de wens is dit te behouden en door te geven aan volgende generaties.

historical buildings museum in friesland

What do we want to mean and what are we going for?

  • We want to show young and older residents of the region and tourists how our landscape and built environment - and within it regional crafts and manufacturing - have developed over the centuries and are still developing.
  • We want to preserve and research tangible and intangible traces of the past, present and document them, and publicize them.
  • We want to encourage people to learn from history, from nature and from craftsmanship. And to use that knowledge to deal with their own environment in a sustainable way.

Het bestuur en de functie

Het bestuur is sparringpartner en klankbord van de directie en richt zich op de hoofdlijnen. Het bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en drie algemene leden. De functie van één van de algemene leden is binnenkort vacant. Het vertrekkende bestuurslid heeft als aandachtspunt personeel en organisatie, met kennis van bestuursrechtelijke aangelegenheden.

Het bestuur vergadert ca. 8 tot 10 keer per jaar, meestal in de avonduren. Daarnaast vertegenwoordigen de bestuursleden regelmatig de organisatie bij (externe) overleggen. De aard van de functie brengt met zich mee dat er zo nu en dan ook afspraken overdag zijn.

Onze bestuursleden wonen veelal in het werkgebied van onze stichting. Aanvulling met een bestuurslid die woont in of werkt rond Joure zou de verdeling over het gebied bevorderen. Gezien de huidige leeftijdsopbouw binnen het bestuur gaat onze voorkeur uit naar een ‘jong’ iemand.

Het betreft een onbezoldigde functie, reiskosten worden vergoed.

Reageren

Reacties ontvangen wij graag – bij voorkeur voorzien van een korte cv en motivatie – voor 15 oktober 2023 via info@museumjoure.nl. Wilt u graag meer informatie? Stuur dan een mailtje naar i.nutma@marenklif.nl, dan maken we een bel-afspraak.

Volunteers

We are always looking for motivated volunteers! Read more here.