Locaties stichting Erfgoed, Natuur en Landschap

The Heritage, Nature and Landscape Foundation consists of various locations and departments:

 • Location Museum Joure (address Geelgietersstraat 1 in Joure),
 • location Mar & Klif visitor centre (address De Brink 4 in Oudemirdum) and
 • Green Doing department (also located at De Brink 4 in Oudemirdum).

The foundation 'Erfgoed, Natuur en Landschap' has its registered office at Geelgietersstraat 1, 8501 CA in Joure.

Privacy statement

In order to carry out its activities, the Foundation for Heritage, Nature and Landscape sometimes processes personal data, for example when you are a visitor to one of our activities, make reservations on one of our websites, participate in an educational programme for schools or organise or visit an event with us. We also regularly register personal data in order to stay in touch with you, whether as a newsletter reader, friend, relation, sponsor or benefactor or when you want more information about our collection.

In this statement (hereinafter: "Privacy Statement") you can read what personal data we collect and why (for what purposes) we do so. You will also find information about your rights as a data subject.

We are aware of how important the protection of your personal data is. A careful handling of personal data is of great importance to the foundation Erfgoed, Natuur en Landschap (Heritage, Nature and Landscape Foundation) and all its affiliated legal entities. We act in accordance with applicable laws and regulations such as the General Data Protection Ordinance (AVG).

We collect and process personal data if this is permitted under the AVG. Your personal data will be treated confidentially. We only process them for the purpose for which they have been collected. We ensure that your data is secured in an appropriate technical and organisational manner.

This privacy statement applies to visitors to our websites and to all persons whose personal data we process in connection with our activities, services and work.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer dat voor de uitvoering van onze activiteiten, diensten of werkzaamheden nodig is. Een andere reden om uw persoonsgegevens te verwerken kan zijn omdat u zelf uw contactgegevens aan ons museum heeft verstrekt. Dat kan zijn omdat u graag met ons in contact wilt komen of blijven, informatie wenst, omdat u zich heeft aangemeld voor een van de nieuwsbrieven, ons museum ondersteunt als begunstiger of een evenement in ons museumcomplex wenst te organiseren.

In practice, the foundation Erfgoed, Natuur en Landschap (Heritage, Nature and Landscape Foundation) processes personal data:

 • Visitors and participants of activities (including teachers)
 • Employees including volunteers
 • Relationships, including (former) volunteers and employees
 • Collection owners

The type of personal data we process depends on our relationship with you.

For visitors and participants in activities we process

 • First name and surname
 • Gender
 • If relevant: private address details, private phone number, private email address
 • Other personal data that you actively provide
 • Information about your activities at one of our locations/departments
 • If relevant: the company/school/institution for which you work, the number of people/school children with whom you are participating in the activity/visit and any additional information (e.g. which group, details of wheelchair users, rollators, etc.).

Of employees including volunteers, we process

 • First name and surname
 • Gender
 • Date of birth
 • Address details, telephone number, e-mail address
 • A photo for the face book
 • Other personal data that you actively provide
 • Information about your work at one of our locations/departments
 • If relevant the bank account number (sometimes)

Of relationships, including (former) volunteers and employees, we process

 • First name and surname
 • If relevant: Company/institution you work for
 • Gender
 • If relevant: private address details, private phone number, private email address
 • Information about your relationship with one of our locations/departments

From collection owners we process

 • First name and surname
 • If relevant: Company/institution you work for
 • Gender
 • If relevant: private address details, private phone number, private email address
 • Information about the object you have loaned or donated

From subscribers to our newsletters we process

 • First name and surname
 • Private email address

 Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van jongeren (jonger dan 16), tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet altijd controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de activiteiten van hun kind om zo te voorkomen dat er gegevens zonder ouderlijke toestemming verzameld worden. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@museumjoure.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Cameratoezicht in Museum Joure
In de locatie Museum Joure maken wij gebruik van cameratoezicht. Het doel van het cameratoezicht is de locatie Museum Joure te beveiligen. Het cameratoezicht draagt bij aan het bevorderen van het veiligheidsgevoel van bezoekers en werknemers, het voorkomen en verminderen van schade door vandalisme, het bevorderen van de opsporing van strafbare feiten, het beschermen van eigendommen en bezit, het voorkomen van criminaliteit. Daarnaast gebruiken wij het cameratoezicht om bij balie, winkel en horeca bij te kunnen springen in tijden van drukte.

De camera’s nemen geen geluid op en zijn alleen in de expositieruimtes, in de tuin, winkel, museumcafé, bij de balie en in de studieruimte geplaatst. De camerabeelden worden live bekeken en daarna maximaal 4 weken bewaard.

The camera images are not used to assess employees or volunteers.

By visiting our museum complex, visitors agree that they can appear in the images of the video surveillance system. The images obtained will only be viewed and used internally, except in the event of a violation of the aforementioned conditions or other calamities. In that case Museum Joure has the right to provide the images to the police and investigative services or the damage insurance company.

Gebruik van foto’s en andere filmbeelden
Medewerkers van Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap maken ter registratie van activiteiten en voor publiciteitsdoeleinden zo nu en dan foto’s en filmbeelden in één van de locaties of bij een activiteit elders (georganiseerd door de stichting). In voorkomende gevallen worden fotografen ingeschakeld om foto- of filmbeelden te maken. Foto’s en film waarop mensen herkenbaar in beeld worden alleen gepubliceerd met instemming van degene die herkenbaar in beeld is gebracht.

For what purpose and on what basis do we process personal data?

Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap processes your personal data for the following purposes:

Visitors and participants of activities (including teachers)

 • Inform you about our services and products;

Employees including volunteers

 • You can call or e-mail us if this is necessary in order to carry out our services;
 • Execution of agreements, transactions and services;
 • The foundation also processes personal data if we are legally obliged to do so, such as data we need for our tax return.
 • Explanation of behaviour (sometimes)

Relationships, including (former) volunteers and employees

 • Inform you about our services and products;
 • You can call or e-mail us if this is necessary in order to carry out our services;
 • Execution of agreements, transactions and services;
 • We also process personal data if we are legally obliged to do so, such as data we need for our tax return.

Collection owners

 • To be able to call or email you if this is necessary to carry out activities around the collection;
 • Execution of agreements, transactions and services;

Visitors website

 • We analyse your behaviour in order to improve the website and to tailor the range of products and services to your preferences;

Gegevensbeveiliging
Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen. Vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@museumjoure.nl.

Bewaren van persoonsgegevens
Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
De stichting verkoopt uw gegevens niet aan derden. Indien het nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting verstrekt de stichting  uw gegevens zo nodig aan vrijwilligers en partners. Met bedrijven en personen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid. Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
U kunt ons altijd vragen om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of indien mogelijk, te wissen. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. We zullen uw gegevens bijwerken of wissen, tenzij we ze moeten bewaren voor wettelijke doeleinden.

In addition, you have the right to data transfer. This means that you can submit a request to us to send the personal data we hold about you in a computer file to you or another organisation you have mentioned.

You can send a request for inspection, correction, deletion, data treatying of your personal data or a request to withdraw your consent or objection to the processing of your personal data to info@museumjoure.nl.

To ensure that the request for inspection has been made by you, we ask that you enclose a copy of your proof of identity with the request. Make in this copy your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Burgerservicenummer (BSN) black. This is to protect your privacy. We will respond to your request as soon as possible, but within four weeks.

Klachten
Wij doen ons best om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Heeft u toch een klacht over de manier waarop we uw persoonsgegevens verzamelen, opslaan of gebruiken, laat het dan weten door uw schriftelijke vraag of klacht te richten aan Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap via het e-mailadres info@museumjoure.nl. U kunt ook een brief sturen:

Stichting Erfgoed, Natuur en Landschap
Postbus 75
8500 AB Joure

We would like to point out that you can submit a complaint to the national supervisory authority, the Personal Data Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Wijzigen van de privacystatement
De stichting behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen. De wijzigingen vindt u altijd terug op de websites www.museumjoure.nl, www.marenklif.nl en www.groendoen.net.