Kind en school

Educatief programma voor het onderwijs

De Theefabriek

Met het educatieve erfgoedprogramma ‘de Theefabriek’ m.m.v. erfgoedproject ‘De Fryske Kanon’ wordt in samenwerking met Keunstwurk aandacht geschonken aan venster 39 ‘Industrialisatie’: Joure speelde een belangrijke rol in deze ontwikkeling.

Denk, doe en speur mee met een jonge Douwe Egberts die de kinderen meeneemt in zijn verhaal:

Onderbouw :

  • ‘1,2 kopje thee’; alle zintuigen komen aan bod tijdens deze speelse kennismaking met koffie en thee

Middenbouw :

  • ‘Denk, doe en speur mee met Douwe’ : een jonge Douwe Egberts als gids in jouw doe-blad: maak kennis met koffie ,thee ; denk,doe en speur!

Bovenbouw :

  • ‘Tsjek jouw thee!’ ; Hoe kwam de koffie en thee van DE naar Joure? Via winkel ‘De Witte Os’ naar de schepen van de VOC en zo naar het proeven van koffie en thee.

 Hightech: ondernemen & innoveren komt zeker aan bod in midden- en bovenbouw met onze nieuwste expositie: ’NIEUW! 200 jaar vakmanschap en innovatie’. – Ervaren, beleven en zelf ontdekken – de 21 century skills – staan centraal. Museum Joure als onderzoekscentrum voor kinderen : dát zoeken we op!

De Theefabriek is te boeken door basisscholen en het speciaal -,speciaal voortgezet) onderwijs.

Dit project is ook coronaproof in het eigen schoollokaal te volgen. Via het digibord kunnen de kinderen de digitale gastles volgen. Van tevoren wordt er een materialenkist op school gebracht, waar de kinderen mee aan de slag kunnen.  

-is lesstofvervangend en voldoet aan de TULE (www.tule.nl) kerndoelen.
-De Fryske taal docht mei.
Doelgroep: groep 1 t/m 8
Duur: 1,5 uur
Kosten: 3 euro per leerling; met workshop 4,50 per leerling (=2,5 uur)
Leerkracht organiseert 1 begeleider per 4/5 kinderen

Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld: 35, 44, 51, 52 en Kunstzinnige oriëntatie: 54, 55 en 56
Fryske taal: 18, 19

De Tijdmachine

Leerlingen maken met dit programma kennis met Museum Joure’s erfgoed aanbod en komen via een route vol kleine activiteiten langs alle werkplaatsen, pakhuisjes, drukkerij, klokkenmakerij, etc. vol techniek en uitvindingen van 1900 tot 2016.

Onderbouw:
• Kijken naar al die bijzondere verhaaltjes op een tikkende klok. Geen klok is gelijk! Kijken en ontdekken in het museum. 

Middenbouw:
• Gereedschap! Van toen en nu vergelijken; wat heb je waar voor nodig ? Wat valt jou op? We volgen de route op ons doe-blad : we doen en denken!

Bovenbouw:
• Machines en apparaten ! De mens maakte het zich steeds gemakkelijker: Hoe? Hoe werkt het? Wat kan ik hiermee? Wat is het? Wat kan de ‘missing link’ zijn?

Doelgroep: 1 t/m 8

Vanaf de 1e schoolweek dinsdag 30 augustus – week 35- te boeken.
Duur: 1,5 uur
Kosten: 3 euro per leerling

Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld: 44, 51, 52 en Kunstzinnige oriëntatie: 56

Dit project is ook coronaproof in het eigen schoollokaal te volgen. Via het digibord kunnen de kinderen de digitale gastles volgen. Van tevoren wordt er een materialenkist op school gebracht, waar de kinderen mee aan de slag kunnen.  

 

Doelgroep: 1 t/m 8
Duur: 1,5 uur
Kosten: 3 euro per leerling
Leerkracht regelt minimaal 1 begeleider per 4/5 kinderen
Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld: 44, 51, 52
Kunstzinnige oriëntatie: 56

 

SPECIAAL BASIS- EN VOORTGEZET ONDERWIJS (VSO)

Het aanbod van beide programma’s kan in overleg op een aangepast niveau worden ingezet. Met de educator van ons museum maken we ons aanbod zó dat ook jullie leerlingen Museum Joure als een plezierige belevenis ervaren!
Voor de begeleiding, extra zorg en de toegankelijkheid denken wij graag in mogelijkheden.

PLUSKLASSEN- EN MEERBEGAAFDHEIDS ONDERWIJS

Met jullie onderzoeksvraag, het verdiepen van de informatie die Museum Joure jullie biedt, of andersom. Het voorbereiden van een presentatie, het zoeken naar een verhaallijn, het ontdekken van onderlinge verbanden…de ambachten, het vakmanschap, de innovatie: In Museum Joure zoek je het allemaal op! Kom o.l.v je leerkracht of anders langs: afspreken is een mooi idee.

Ons aanbod vind je ook op Erfgoedonderwijs. Hier kunnen PO leerkrachten een overzicht vinden van erfgoededucatie met kwaliteit in culturele instellingen in heel Friesland.