Laden Evenementen

« Alle Evenementen

  • Dit evenement is voorbij.

‘Feteranen’ mei Freark Smink en Joop Wittermans yn ’t Haske te Joure

23 april 2015 20:00

€19,50

Feteranen_liggend - jaarkalenderOp 23 april spilet ‘Feteranen’ om 20.00 oere yn ’t Haske, Vegelinsweg 20 te Joure. It is de twadde foarstelling fan Stichting Pier21, bekend fan ‘De Emigrant’. De Fryske aktearkanonnen Freark Smink en Joop Wittermans spylje de feteranen yn dizze neie foarstelling, dy’t skreaun is troch Bouke Oldenhof en regissearre wurdt troch Jos Thie.

‘Feteranen’ fertelt it ferhaal fan twa âlde feteranen dy altyd fochten ha foar de frijheid fan Fryslân. Tsjin wat of wa’t dy ek mar bedrige. En as it moat dogge sy dat sa wer! De ien wol noch altyd net foar de oar ûnderdwaan. Mei unifoarmen fol medaljes binne sy betinking nei betinking presint. Hoe lang noch? ‘Feteranen’ is in Frysktalige foarstelling wêryn hilariteit en brekberheid, en herkenberheid en oerdriuwing elkoar ôfwikselje.

Op 23 april speelt ‘Feteranen’ om 20.00 uur in ‘t Haske, Vegelinsweg 20 in Joure. Het is de tweede voorstelling van Stichting Pier21, bekend van ‘De Emigrant’. De twee Friese acteerkanonnen Freark Smink en Joop Wittemans spelen beide veteranen in deze voorstelling, waarin hilariteit en breekbaarheid, herkenbaarheid en overdrijving elkaar afwisselen. Bauke Oldenhof schreef de tekst en Jos Thie regisseert.

Twee oude veteranen hebben altijd gevochten voor de vrijheid van Fryslân. Tegen wie of wat
die ook maar bedreigde.

En als het moet, doen ze het meteen weer! De één wil nog altijd niet voor de ander onder doen. Met uniformen vol medailles zijn ze herdenking na herdenking present. Hoe lang nog?

Kaarten (€ 19,50)  kinne reservearre wurde fia VVV De Friese Meren-Gaasterland, Midstraat 99 Joure, tel. 0513-416030.

Copyright foto

Foto: Jan Bensliman – Webwerkt.nl

Voor meer informatie:
Joke Krul (do ,vr)
Secretariaat Museum Joure
Geelgietersstraat 1 – 11,
Postbus 75, 8500 AB Joure
T: (0513) 410303 / 06 41220578
E: secretariaat@museumjoure.nl
www.museumjoure.nl

 

 

Gegevens

Datum:
23 april 2015
Tijd:
20:00
Kosten:
€19,50