Beroep op Jouster bevolking en bedrijven om ‘koffiekunstwerk’ van Klaas Gubbels in Joure te krijgen

Na de Friese elf steden, krijgt ook Joure een kunstwerk van internationale allure. Tenminste, als het aan de stichting Jouster Koffiepot ligt. Deze doet er alles aan om kunstwerk ‘Kaskade’ van de bekende beeldhouwer Klaas Gubbels een thuis te geven in het park naast Museum Joure. De vergunning is binnen, net als tweederde van het aankoopbedrag.

Voor de laatste € 15.000,- doet de stichting een beroep op iedereen die Joure een warm hart toedraagt. Elke bijdrage is welkom. Kijk voor gegevens onderaan deze pagina.

“De gestapelde, rode koffiepotten die je in het werk herkent, passen natuurlijk nergens zo goed als hier, op de bakermat van Douwe Egberts”, aldus Anne Sjoerd Heegsma en Frans Tolsma, beide bestuursleden van Stichting Jouster Koffiepot.

Herkenningspunt centrum

Het vijf meter hoge werk van Gubbels zou in meerdere opzichten veel voor Joure kunnen betekenen. Iedereen kent de kop en schotel bij de rotonde, die je welkom heten op de bakermat van Nederlandse koffie. Met het kunstwerk van Gubbels in het centrum ontstaat er een verbinding tussen beide, een ‘koffie connectie’, maar bovenal een niet te missen herkenningspunt dat tot de verbeelding spreekt, voor Jousters én toeristen.

Joure op de culturele kaart

Iris Nutma, secretaris van de stichting en directeur van Museum Joure is ervan overtuigd dat het werk Joure op de internationale, culturele kaart kan zetten. “Kaskade heeft alles in zich om uit te groeien tot een cultureel icoon voor Joure, vergelijkbaar met de fonteinen in de elf steden: de imposante verschijning, de sterke connectie met de identiteit, en natuurlijk de schoonheid van het werk zelf. Naast een economische impuls, krijgt de vlecke gewoon een prachtig werk, op een prachtige locatie. Daar wil je toch je bruidsreportage laten maken?”

Joure logisch thuis voor Kaskade

Het idee om Kaskade naar Joure te halen kwam van wijlen Thom Mercuur. Hij vroeg de huidige eigenaar, de Amsterdamse Stichting ArtZuid, om het werk een permanente plek te geven in Joure, dé koffieplaats van Nederland. Die voelde daar veel voor en benaderde gemeente De Fryske Marren. De gemeente was enthousiast, net als Jacobs Douwe Egberts, Museum Joure en bedrijven die Joure een warm hart toedragen. “Dit heeft er inmiddels toegeleid dat er een bedrag van € 30.000,- is toegezegd door een aantal bedrijven, Jacobs Douwe Egberts en Stichting Westermeer”, aldus Frans Tolsma, penningmeester van de stichting.

Jousters, help mee!

“Maar hun royale inbreng is helaas nog niet genoeg”, gaat voorzitter Anne Sjoerd Heegsma verder. “We hopen daarom van harte dat bedrijven, stichtingen en Jousters zich geroepen voelen om dit icoon voor Joure te realiseren en een bijdrage willen geven. Groot of klein alles is welkom.”

Uw donatie kunt u overmaken op rekeningnummer:
NL12 RABO 0340528621
t.n.v. Stichting Jouster Koffiepot te Oudehaske.

Voor vragen kun je bellen met voorzitter Anne Sjoerd Heegsma (06-13882218) of penningmeester Frans Tolsma (06- 55121931).