Bestuur en ANBI

Bestuur

 

 Museum Joure is in de zomer van 2018 gefuseerd met Bezoekerscentrum Mar en Klif tot de stichting Erfgoed, Natuur en Landschap.

 

Het bestuur bestaat momenteel uit:
P. de Jonge, voorzitter
mw. E. Blaauw, secretaris
 A.C. Verhage, penningmeester
 R. v/d Vlugt
mw. L. Limonard
Voor informatie over de bestuurssamenstelling in de voorgaand periode verwijzen wij naar het jaarverslag. De bestuursleden zijn vrijwilligers. Ze ontvangen geen bezoldiging, alleen de gemaakte onkosten worden vergoed.

 

 

 

Directie

 

 

 

 Iris Nutma, directeur

 

 

 

RSIN – nummer

 

 

 

004128254

 

 

 

Financiële verantwoording

 

 

 

 Een financiële verantwoording vindt u in de jaarverslagen.  

 

 

 

Doelstelling

 

 

 

De stichting Erfgoed, Natuur en Landschap bestaat uit verschillende locaties en afdelingen, ieder met zijn eigen identiteit, (deel)doelstelling en sterke kanten. Wat de locaties en afdelingen met elkaar verbindt:

 

 

 

  • Liefde en respect voor het erfgoed, dit willen behouden en door willen geven aan volgende generaties;
  • Inwoners en bezoekers van de streek bewust willen maken dat dit landschap en erfgoed is gemaakt en nog steeds wordt gemaakt door mensen.

 

 

 

We willen jonge en oudere bewoners en bezoekers van de streek laten zien hoe ons landschap – open gebied èn bebouwde omgeving – zich door de eeuwen heen heeft ontwikkeld en zich nog steeds ontwikkelt. We willen hen laten zien hoe de regionale ambachten en maakindustrie zijn veranderd. En we willen laten zien dat die menselijke bedrijvigheid soms economisch of maatschappelijk van grote waarde is, maar ook ingrijpende neveneffecten kan hebben op het landschap of de natuur.

 

 

 

We willen overblijfselen uit de geschiedenis behouden en onderzoeken, presenteren en documenteren en daar bekendheid aan geven.

 

We willen mensen stimuleren om te leren van de geschiedenis, van de natuur en van het ouderwetse vakmanschap. En om die kennis te gebruiken om op een duurzame manier om te gaan met de eigen leefomgeving.